GATO FM8


gato audio fm8 מוצר חדש צבע אגוז רמקול מדפי בעל ביצועים מרשימים ביותר במת צליל רחבה עם פירוט ורזולוציה מדהימים עומק ואינטגרציה מושלמת. לתיאום הדגמה


4900